Tháng: Tháng Mười Hai 2021

Easy Driver v7.21.1109.3 ISO – EasyDrv7 v7.21.1122.3822 (2021.12.22)

Easy Driver v7.21.1109.3 ISO – EasyDrv7 v7.21.1122.3822 (2021.12.22)

Tổng quan: Easy Driver (viết tắt là EasyDrv trước đây là WanDriver) là một công cụ do IT Sky (ITsk.com) sản xuất giúp nhận dạng phần cứng máy tính một cách thông minh và tự động cài đặt trình điều khiển (Driver). Nó có một giao diện người dùng đơn giản và thân thiện, rất thuận […]